top of page

MOKRÉ LAKOVACÍ

LINKY

Lakovací linky používající organické nátěrové hmoty čelí mnoha požárním rizikům. Faktorů, které mohou požár způsobit, je tolik, že provoz linky bez hasicího systému je hazard. Největší nebezpečí hrozí při lakování s použitím elektrostatiky. Při návrhu hasicího systému je třeba zohlednit řadu specifikzcela odlišných od jiných provozů. Protipožární ochrana mokrých lakovacích linek je zcela unikátní disciplína.

Požár lze uhasit v řádu stovek milisekund

V podstatě dříve než započal

Ochranu lakovacích linek tvoří rychlý detekční systém a zásoba hasiva. Vznik požáru okamžitě zaznamenají optická čidla a v řádu milisekund vypnou příslušné technologie a spustí hasicí proces. Vznikající požár je tak uhašen dříve než započal. V případě použití elektrostatického nanášení systém doplňujeme o hašení v oblasti stříkacích pistolí, kde je zahoření uhašeno v počátku a nedojde k jeho rozšíření ve stříkací kabině.

Navržený systém splňující všechny lokální i evropské normy, dodáme včetně instalace, uvedení do provozu a záručního i pozáručního servisu.

Mohlo by vás zajímat:

Kotva 1
bottom of page