top of page

PRÁŠKOVÉ LAKOVNY

Technologie nanášení práškových nátěrových hmot v elektrostatickém poli představuje vysoké nebezpečí z hlediska požáru a následné exploze. Zvířený prášek ve vzduchu představuje zápalnou směs, která je vystavena riziku vzplanutí od vysokého napětí, používaného v nanášecí technologii. Největším nebezpečím je možnost rozšíření požáru do externího filtru, kdy by jeho exploze mohla způsobit nedozírné škody.

K explozi práškové směsi 

může dojít ve zlomku vteřiny

A nebo nemusí

Pro eliminaci rizik instalujeme do kabiny a práškového centra rychlý detekční systém, který potlačí požár v jeho zárodku a zároveň zabrání přenosu plamene do koncového filtru pomocí tzv. „Protiplamenné uzávěry“ nainstalované do potrubí mezi kabinou cyklonem.

Navržený systém splňující všechny lokální i evropské normy, dodáme včetně instalace, uvedení do provozu a záručního i pozáručního servisu.

Kotva 1
bottom of page