top of page

RESTAURACE

Moderní vysokoteplotní kuchyňské spotřebiče ve spojení s používáním velkých objemů hořlavých vysokoteplotních rostlinných olejů představují větší výzvu k potlačení požáru než kdykoliv v minulosti. V případě vzplanutí je uhašení běžně dostupnými hasicími přístroji nemožné. Hrozí rychlé rozšíření požáru, které může způsobit těžké škody na zdraví a škody na vybavení kuchyně. Šíření ohně vzduchotechnickým potrubím představuje riziko rozšíření požáru do dalších částí budovy.

Oheň má v moderní 

gastronomii své místo

Ať na něm hezky zůstane

Systémy ANSUL R-102 a PIRANHA, vyvinuté speciálně pro potlačení požáru v restauracích, splňují požadavky na jeho rychlé uhašení a jsou nejrozšířenější volbou pro ochranu profesionálních kuchyní po celém světě.

Navržený systém splňující všechny lokální i evropské normy, dodáme včetně instalace, uvedení do provozu a záručního i pozáručního servisu.

Kotva 1
bottom of page