top of page

OBRÁBĚCÍ STROJE

Moderní obráběcí stroje používají jako chladicí médium olej. Chladicí směs vytváří v pracovním prostoru stroje zápalnou olejovou mlhu. V případě, že během obrábění dojde k zajiskření, olejová mlha okamžitě vzplane a následný požár je pro stroj devastující.

Vzplanutí olejové mlhy má

zpravidla devastační účinky

Tak jsme změnili pravidla

Rychlý detekční systém rozpozná vznikající plamen již v jeho počátku a spustí okamžitě hasicí systém který požár okamžitě uhasí. Pracovní prostor stroje tak zůstane nepoškozen a prostoje vlivem požáru jsou minimalizovány na minimum.

Navržený systém splňující všechny lokální i evropské normy, dodáme včetně instalace, uvedení do provozu a záručního i pozáručního servisu.

Kotva 1
bottom of page